CONSTANTIN ARGETOIANU MEMORII PDF

ARGETOIANU MEMORII PDF – Constantin Argetoianu (15 March – 6 February) was a Romanian politician, one of the best-known. Download Constantin Argetoianu – Memorii vol. 7. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. Memorii politice. Sponsored Ads. Account 53 Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din cattle raisers in Vlăsceni” (Argetoianu, Memorii, ). 55 Often local and restricted to the.

Author: JoJolar Tuk
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 24 June 2006
Pages: 45
PDF File Size: 7.6 Mb
ePub File Size: 20.91 Mb
ISBN: 161-1-73546-241-3
Downloads: 86292
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kebei

Constxntin acea lurid’ a lui aprilie a anului a mai fost o tentativa de fuziu- ne intre Averescu si t5r5nisti, tentativA pus5 la cale, dupd ciite mi-a spus ,Ftirbei, de Legatia Italiei, din porunca lui Mussolini.

Argetoianu, insemn5tatea fiecarei silabe pe care o rosteste Nu 1-am mai revizut. Prefer sa o rezervam unei intretineri verbale.

Am fost impreun5 cu Alexandru Perieteanu, nu numai cei dintai, dar singurii2 care am cerut in anii, stabilizarea monetath. Am urcat scarile arggetoianu un automat, si sus am cAzut in bratele argetoiau Iorga, deschise, pe cand toat5 sleahta apostolilor urla i aclama!

Goga este un poet, un fantezist! Cel mai cu vaza printre ei, in acele vremuri, era Misu Oromolu, fie si numai fiindca era guvernatorul ncii Nationale, caci liberalii-1 lasasera in postul in care il numise Take.

Cu totul altfel se infalisa Moscovici. Trebuia sa fie cineva de peste munti ca s5 creada ca avea de unde s5 trimita gologani finei sale” dansa care de multe ori nu avea doi poli s5-i dea de pomanal Regele Carol era strans cu toate, dar mai ales in ce privea cheltuielile Reginei, pe care o stia man5 sparta. Banuit de arghirofilie si suspectat, maria sa Teodor de Mihali a fost incontinuu dat la o parte de www.

Incredintarea eliberarii cartilor de alegator, cu prealabila verificare a listelor electorale, instantelor judecatoresti; 3. Parcg cerea el bani pentru dfinsul? Inchiriasem un club si la Craiova, in strada Unirii, si instalasem acolo ca administrator pe bietul colonel Nonu Olteanu, om cinstit, care a f5cut minuni si cu clubul si cu gazeta dar minunile lui se soldau totusi la sfarsitul fiec5rui trirnestru cu cateva zeci de mii de lei pe care trebuia s5 le dau El socotea Parlamentul farA vina, 1 Guvemul se constituise in ziva de 13 martie.

Chiar in cel mai favorabil caz, in acela al intinderii popularitatii sale peste tot cuprinsul Regatului, tacticos si meticulos cum era, voia sd. Cu alte cuvinte, de unde pana atunci aveam sub autoritatea mea de fapt dac5 nu de drept, argetooanu partidul, nu-mi mai era ingaduit daca m-as fi supus acestei ineptii sa ma ocup decat de o parte a organizatiilor Vechiului Regat!

  FMU 860 PDF

Constantin Argetoianu – Wikipedia

Domnule Argetoianu, eu nu sunt om s5-mi schimb pkerea dintr-o zi pe alta, ma cunosti Si apoi, nu era omul actelor violente. Guvernul fixase pentru acele date alegerile pentru scaunele vacante in Senatt, pentru toate judetele afara de Ilfov, unde alegerea fusese sorocita la 1 si 2 aprilie. Va marturisesc ca nu pricep ce sa aman. Au fost de fat5 frunta0 au uitat cu totii micile patimi ce-i desparteau i pentru un moment unitatea partidului s-a inchegat din nou. A stat la Bucuresti sau la Severin constanyin a facut tot ce a putut ca s indeparteze lumea de el.

Cu mult timp inaintea lui Mussolini si a lui Hitler, pe cand numele si costantin lor erau necunoscute, intr-o vreme in care toati lumea astepta lumina de la rasarit si se inchina in fata asa-ziselor idealuri democratice am argetoiaun sd cred cd singura cale practicd pentru atingerea felurilor pe care toti oamenii de bundvoingi le urmdreau, era dictatura.

Burileanu” In socotelile mele eram convins Ca Goga va merge cu mine i intr-adevar cat timp a! Vrajmasia lui fata de Averescu, ii pusese in evidenta in ochii lui Bratianu.

Argetokanu galagios desigur, dar mai mult curiozitate decat fanatism.

Nu se stie pentru ce, Guti mai era si averescan clandestin, si venea pe innoptate la palatul Sutu s5 povesteascA generalului cancanurile Curtii, pe care le afla de la lachei. Dar pericolul putea s5 se iveasc5 din nou, c5ci tafailistii nu erau oameni care sa” renunte la conducerea opozitiei i s5 se lase descurajati de un prim esec”. Ca agetoianu impace si s ademeneasc5, Filipescu i-a expus in cuvinte ditirambice admiratia mea pentru diinsul, n5scocind cite si mai cite!!

Constantin Argetoianu – Memorii vol. 7

DupA cum s-a dovedit in alegeri, cantacuzinistii nu mai existau in Ialomita. Iorga, fiindc5 ii curge din gur5 etern o panglic5 tricolora, c5 este reprezentantul cotWiintei nationale?

Iar de pe banca ministerial5 constanntin rostit rata protesthri cudin partea majoritatii gi f5r5 sanctiuni din partea preqedintelui vinte care dezonoreaz5 Parlamentul i injosesc institutiile noastre democratice.

Acest Guvern neutru s5 fac5 alegeri pentru o adunare nationald, care s5 voteze o nou5 Constitutie i s5 se dizolve. Constantin Argetoianu Memorii — Vol. La mine a venit doctorul Lupu. Argetoianu was Finance Minister and later Interior Minister in the second Averescu government of Si acum, sa o luam mai dinapoi.

Am l5sat asemenea la o parte tribulatiile noastre de partid, care ne-au pasionat qi fehmantat atata, dar care dup5 cativa ani i dup5 evenimentele de important5 capital5 care s-au desNurat, nu mai prezinth nici un interes. I-o exagereaza monstruos i ajunge a o impune unei taxi intregi de tarani naivi i buni.

Constantin Argetoianu – Memorii vol. 7 – PDF Free Download

Mergeam la o fuziune si cu Partidul National si stiam bine cA intelegerile in doi cu iorghistii nu aveau decdt o valoare relativa si cA totul va trebui rein- www. Profesor de istorie stimat, om harnic, modest fi Aid scrupule, Nistor era mult mai adaptabil inregimenfarilor de la noi decat Flondor.

  BANANA YOSHIMOTO NP PDF

Averescu f5cea demagogie adica fagaduia marea cu sarea fiindc5 nu mai avea altceva de f5cut: Cfit a trAit Take Ionescu, a fost omul lui, trup si suflet al lui. Cu toata popularitatea lui Averescu, Br5tianu a fost convins, pan5 la aceste alegeri, ea va putea s dea gata” pe general. Temerile mele n-au fost insa intemeiate. I Scriu in august La aceast5 raceala a mai contribuit si o deosebire de atitudine adoptat5 in Camera, imediat dup5 ruptura tratativelor noastre, cu prilejul votkii legii comercializ5rii.

IntamplAtor, in Tutova Georgescu Barlad si in Constanta Teodorescu-Vlahu trecuserA cu intreaga veche organizatie a Partidului Poporului alAturi de mine; erau amandoi electori formidabili, obtinuser5 in alegeri rezultate remarcabile si nu se puteau supune unor necu- noscuti ca Domescu, fost magistrat cu pretentii si cu ambitii sau ca Chirescu, avocat f5r5 clienti si fAr5 relatii.

Nae Capitaneanu era una din acele figuri qterse pentru marele public, dar care au jucat un rol important in politica pe vremea in care toate evenimentele politice se plamadeau in culise. Dar ii sup5rase pe toti dizolvarea Consiliului Dirigent, si prietenia mea cu Goga, dusmanul lor de moarte. Iorga sarise in scaunul de presedinte al Adunarii Deputatilor, convins ca Vaida nu va putea face fata situatiei si ca va trece el, dupa scurt timp, din fotelul de la Camera in cel de la Presedintia Consiliului.

Era prin urrnare politic s5 fie silit Averescu sa participe la alegeri, si era in m5inile Guvernului s aduca in fata urnelor, punfindu-1 in masura s5 revin5 asupra hot5rarii luate, prin ridicarea st5rii de asediu, cenzurii etc. Marea eroare a lui Duca, greseala sa de neiertat, as putea zice crima pe care a comis-o e de a fi conceput reforma agrard ca o reformd de ordin juridic iar nu ca o reformd de ordin economic.

Prea intelectual ca s5 nu dispretuiasc5 masele, nu cerea si nu astepta nimic de la ele; gata s5 le obladuiasc5 daca dispensatorul puterii, adic5 Regele,l-ar chema nu fag5duia nimic poporului dar era gata sa se umi1easc5 pe ascuns in toate culoarele Palatului. Pipi Negulescu a vorbit ca de pe catedra, si ne-a facut, cu spiritul sat’ filozofic, un curs asupra deosebirii dintre analiza si sinteza: Aci urmeaz5 discursul d-lui V.

Posted in Sex